PARC RESIDENCIAL I NECESSITATS D’HABITATGE DEL
MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

Emplaçament: Sant Viçenc de Castellet / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta
Col•laboradors: Mireia Peris Ferrando, arquitecta urbanista / Montserrat Mercadé geògrafa / Francesc Sánchez Martínez, geògraf / Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2013 - 2014
Promotor: Ajuntament de Sant Viçenc de Castellet / Diputació de Barcelona
Superfície: 46 Ha
Pressupost: PEC: 8,2 M €