PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE BELLAVISTA
A LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Projecte guanyador de la convocatòria 2010 dels Fons de Barris de la Generalitat de Catalunya

Emplaçament: Les Franqueses del Vallès / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta / Montserrat Mercadé geògrafa
Any projecte: 2008
Promotor: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès / Diputació de Barcelona
Superfície: 42,44 Ha
Pressupost: 8 M €