ESTUDI “BARRI DE ROQUETES: DIAGNOSI PRÈVIA I PROPOSTES MARC”

Emplaçament: Districte de Nou Barris / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2015
Promotor: Ajuntament de Barcelona : Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat