PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE LA MAURINA DE TERRASSA
Projecte guanyador de la convocatòria 2008 dels Fons de Barris de la Generalitat de Catalunya
Accèssit al Premi Territori 2009 otorgat per l’Institut d’Estudis Catalans

Emplaçament: Terrassa / Barcelona
Autor: Loles Herrero i Anna Planas arquitectes
Col•laboradors: Montserrat Mercadé geògrafa / Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2008
Promotor: Ajuntament de Terrassa / Diputació de Barcelona
Superfície: 42 Ha
Pressupost: 16 M €