PLA DIRECTOR I ESTUDIS PREVIS DE L’ESPAI PÚBLIC I ELS EQUIPAMENTS DEL BARRI DE CAN PEGUERA

Emplaçament: Districte de Nou Barris / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2015 - 2016
Promotor: Ajuntament de Barcelona / Districte de Nou Barris