PLA ESPECIAL PER LA TRANSFORMACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS I EDIFICACIÓ A L'ÀMBIT DE L'ANTIC CÀMPING CARLES III AL MUNICIPI D'ALCANAR

Emplaçament: Alcanar / Tarragona
Autor: Jornet, Llop i Pastor arquitectes / Anna Planas i Loles Herrero arquitectes
Col•laboradors: Gilberto Bellino arquitecto / Chiara Segatti arquitecta / Kiriaki Ilousi arquitecta / AZ Estudis i projectes de Medi Ambient i Paisatge
Any projecte: 2007
Promotor: Hereus Nicolau
Superfície: 1,6 Ha