PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA NOU SECTOR
RESIDENCIAL A SANTA MARGARIDA DE MONTBUÍ

Emplaçament: Santa Margarida de Montbuí / Barcelona
Autor: Anna Planas i Loles Herrero arquitectes / Ingenieros Asociados S.A.
Col•laboradors: Michelle Colon arquitecta / Gilberto Bellino arquitecte / Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2008
Promotor: Institut Català del Sòl - INCASÒL
Superfície: 26 Ha
Pressupost: PEC: 9,5 M €