PROJECTE EXECUTIU DE LA PLAÇA DE L'ESBARJO A BELLAVISTA - EN FASE D'EXECUCIÓ

Emplaçament: barri de Bellavista / Les Franqueses del Vallès
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Ingenieros Asociados SA / Raquel Villa Hidalgo arquitecta/ SBDA - infographics
Any projecte: 2017 - 2019
Promotor: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Superfície: 2000 m2
Pressupost: PEC: 0,45M€