PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'EIVISSA

Emplaçament: Districte d'Horta - Guinardó/ Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Niccolò Dipaola arquitecte / Pere Santos enginyer de camins / Elena Mostazo enginyer agrícola
Any projecte: 2012-2014 - Obra executada
Promotor: BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Superfície: 4500 m2
Pressupost: PEC: 1M €