PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL LA GUINOVARDA AL
MUNICIPI DE PIERA

Emplaçament: Piera / Barcelona
Autor: Anna Planas i Loles Herrero arquitectes
Col•laboradors: Gilberto Bellino arquitecte
Any projecte: 2008
Promotor: Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona
Superfície: 2,3 Ha
Pressupost: PEC estimat: 13 M €