DOCUMENT D'ANÀLISI, DIAGNOSI I PROPOSTA D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVAL I BARCELONA DE PARETS DEL VALLÈS

Emplaçament: Parets del Vallès / Barcelona
Autor: Forgas arquitectes SLP / Anna Planas arquitecta
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2010
Promotor: Ajuntament de Parets del Vallès
Superfície: 6.120 m2