ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL PARC DE SANT JORDI DE TERRASSA

Emplaçament: Terrassa / Barcelona
Autor: Anna Planas i Loles Herrero arquitectes
Col•laboradors: Kiriaki Ilousi
Any projecte: 2007
Promotor: Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona
Superfície: 3 Ha
Pressupost: PEC estimat: 3,7 M €