ESTUDI "ENCAIX URBÀ DELS ESPAIS DE TROBAMENT DE L'AVINGUDA MERIDIANA AMB ELS PRINCIPALS ITINERARIS DE CREUAMENT TRANSVERSAL DELS VIANANTS"

Emplaçament: Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Raquel Villa arquitecta / SBDA - infographics
Any projecte: 2017 - 2018
Promotor: Ajuntament de Barcelona: Gerència d'Ecologia Urbana
Superfície: 4 Ha