PROJECTE D’ORDENACIÓ / PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'ESPAI LLIURE I ZONA ESPORTIVA PAU CASALS AL MUNICIPI DEL MASNOU - BARCELONA

Emplaçament: Masnou / Barcelona

PROJECTE D'ORDENACIÓ:
Autor: Forgas arquitectes SLP / Anna Planas i Loles Herrero arquitectes
Col•laboradors: Nerea González arquitecta

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:
Autor: Anna Planas i Loles Herrero arquitectes
Col•laboradors: Nerea González arquitecta / J.R. Soldevila arquitecte tècnic / A. Bestard enginyer tècnic agrícola paisatgista / Indus càlculo S.A. estructures
Any projecte: 2006-2007
Any obra: 2008
Promotor: Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona / Ajuntament del Masnou
Superfície: 6.140 m2 urbanizació / 200m2 edificació
Pressupost: PEC: 1 M€