JARDINS DEL DOCTOR PLA I ARMENGOL - Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2020

Emplaçament: Barri del Guinardó / Barcelona
Autor: UTE Planas Esquius Segatti scp. / Ingenieros Asociados S.A.
Col•laboradors: Raquel Villa Hidalgo, arquitecta / Esther Ferrer i Pont, biòloga / Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola i paisatgista / Teresa Baldó Sellent, arquitecta / Solange Dalannais, arquitecta / SBDA - infographics / Qu_Bo- Quim Bosch, fotògraf
Any projecte: 2016 - 2017
Promotor: BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
Superfície: 3,6 Ha
Pressupost: PEC: 7,3M€