ESTUDIS PREVIS D'ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PARC DE LA CLOTA, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ. BARCELONA

Emplaçament: Barri d'Horta-Guinardó / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2014 - 2015
Promotor: Districte d’Horta – Guinardó. Ajuntament de Barcelona
Superfície: 5,3 Ha
Pressupost: PEC estimat: 7M€