PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'INTERIOR D'ILLA AMB ACCÉS DES DEL CARRER CÒRSEGA 195-197

Emplaçament: Districte de l'Eixample / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Pere Santos enginyer de camins / Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola i paisatgista / Xavier Falguera, estructurista
Any projecte: 2014 - Obra executada
Promotor: BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Superfície: 1.620 m2
Pressupost: PEC: 0,7M €