PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PARC DE CAN BUXERES. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Emplaçament: Barri de Sanfeliu / l'Hospitalet de Llobregat
Autor: Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Pep Buxadé arquitecte / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Ingenieros Asociados S.A. / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / Xavier Falguera, estructurista
Any projecte: 2014 - Obra executada
Promotor: Consorci per a la reforma de Gran Via a l’Hospitalet
Superfície: 2,5 Ha
Pressupost: PEC: 2M€