ESTUDIS PREVIS I DE VIABILITAT DE LA ZONA ESPORTIVA DE CABRILS

Emplaçament: Cabrils / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta / Niccolò Dipaola arquitecte / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / ITIK Consultoria de l’esport i lleure per a l’estudi de viabilitat.
Any projecte: 2012
Promotor: Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona
Superfície: 3 Ha
Pressupost: PEC estimat: 3M €