AVANTPROJECTE DE REURBANITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE TRES TRAMS DE LES ESCALES MECÀNIQUES DE LA BAIXADA DE LA GLÒRIA, AL DISTRICTE DE GRÀCIA, A BARCELONA

Emplaçament: Barri de la Salut al Districte de Gràcia / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Raquel Villa Hidalgo arquitecta / Ingenieros Asociados S.A. /Niccolà Dipaola arquitecte
Any projecte: 2019 - 2020
Promotor: BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
Superfície: 3.080 m2
Pressupost: PEC estimat: 3,2M€