AVANTPROJECTE D'ORDENACIÓ DEL CARRER BAIXADA DE LA GLÒRIA

Emplaçament: Barri de la Salut al Districte de Gràcia / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Ingenieros Asociados S.A.
Any projecte: 2016
Promotor: B:SM - Barcelona de Serveis Municipals
Superfície: 3.080 m2
Pressupost: PEC estimat: 2M€