ESTUDI PER A MILLORAR LA CONNECTIVITAT URBANA PER A VIANANTS ENTRE ELS BARRIS DE CA N'AURELL I CAN BOADA, AL PASSEIG DEL VINT-I-DOS DE JULIOL DE TERRASSA

Emplaçament: Barri de Ca N'Aurell i Can Boada / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Raquel Villa arquitecta / SBDA infographics /Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / Xavier Falguera, assessor en estructures
Any projecte: 2018 - 2019
Promotor: Departament d'Obres i Serveis. Ajuntament de Terrassa
Superfície: 5,7 Ha