CONCURS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AV. RIERA DE LA SALUT I L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Emplaçament: Sant Feliu de Llobregat / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2010
Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat