ESPAI PÚBLIC I PAISATGE

2 0 1 9 - 2 0 2 0
Avantprojecte de reurbanització i substitució de tres trams de les escales mecàniques de la Baixada de la Glòria, al Districte de Gràcia a Barcelona
Superfície: 3.080 m2 / PEC estimat: 3,2M€ / Promotor: BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa Hidalgo arquitecta / Niccolò Dipaola arquitecte / Ingenieros Asociados SA)

2 0 1 6 - 2 0 1 9
Jardins del Doctor Pla i Armengol - Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2020
Superfície: 3,5Ha / PEC: 7,3M€ / BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa Hidalgo arquitecta / Ingenieros Asociados SA / Esther Ferrer i Pont, biòloga / Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola i paisatgista / Teresa Baldó Sellent arquitecta / sbda infographics)

2 0 1 7 - 2 0 1 8
Estudi "Encaix urbà dels espais de trobament de l'Avinguda Meridiana amb els principals itineraris de creuament transversal dels vianants"
Superfície: 4Ha / Ajuntament de Barcelona: Gerència d'Ecologia Urbana
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa arquitecta / sbda infographics)

2 0 1 8
Projecte d'una caseta de jardiners dins l'àmbit del Mas Ravetllat
Superfície: 185m2 / PEC: 0,5M€ / BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa arquitecta / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / Xavier Falguera, estructura / AIA Instal·lacions arquitectòniques

2 0 1 7 - 2 0 1 8
Projecte executiu de la Plaça de l'Esbarjo a Bellavista
Superfície: 2000 m2 / PEC: 0,45M€ / Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa Hidalgo arquitecta / Ingenieros Asociados SA) Col·laboradors: Raquel Villa Hidalgo arquitecta / Josep, Martínez Espinós arquitecte

2 0 1 6 - 2 0 1 7
Projecte de reurbanització del carrer de la Llibertat situat al barri de Montornès Nord
Superfície: 600m longitud / PEC: 3,05M€ / Ajuntament de Montornès del Vallès
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Ingenieros Asociados SA) Col·laboradors: Teresa Baldó Sellent arquitecta / Pla Estel - estratègies socials per al territori i els espais lliures

2 0 1 6
Projecte executiu de millora dels entorns del Park Güell al districte de Gràcia: soterrament aeris i codicionament de la Baixada de la Glòria
Superfície: 3.080 m2 / PEC: 0,1M€ / Promotor: B:SM - Barcelona de Serveis Municipals
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta) Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA

2 0 1 4 - 2 0 1 5 - Obra executada
Projecte d'ampliació del Parc de Can Buxeres. L'Hospitalet de Llobregat. Proposta Guanyadora
Superfície: 2,5Ha / PEC: 2M€ / Promotor: Consorci per a la reforma de Gran Via a l’Hospitalet
(Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Pep Buxadé arquitecte)
Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / Xavier Falguera, estructurista / Eliseu Guillamon, ETAJ i paisatgista

2 0 1 5 - Obra executada
Projecte executiu d’un jardí privat a Avinguda Pearson de Barcelona
Superfície: 0,8Ha / PEC: 0,2M € / Promotor: Privat
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Ingenieros Asociados SA / Encàrrec de Josep Anglada, arquitecte, redactor del projecte de reforma de l’edificació)

2 0 0 9 - 2 0 1 7 - Obra executada
Projecte bàsic, executiu i assistència a l'obra d’urbanització dels interiors Guineueta Fase 2 per a Pro Nou Barris S.A. a Nou Barris, Barcelona
Superfície: 2,28 Ha / PEC: 3,4M € / Promotor: PRONOBA SA Pro Nou Barris S.A. / BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Roberto Secchi arquitecte / Gabriele Martinelli arquitecte / Chiara Segatti arquitecta / Pere Santos enginyer de camins / Albert Bestard enginyer agrònom)

2 0 1 4 - 2 0 1 5
Estudis previs d’Ordenació paisatgística del Parc de la Clota, al districte d’Horta-Guinardó, Barcelona
Superfície: 5,3Ha / PEC estimat: 7M€ / Promotor: Districte d’Horta – Guinardó. Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta)

2 0 1 4 - 2 0 1 5 - Obra executada
Projecte de reurbanització de l'interior d'illa amb accés des del carrer Còrsega 195-197, al districte de l'Eixample
Superfície: 1.621,16 m2 / PEC: 0,7M € / Promotor: BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta)
Col·laboradors: Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola i paisatgista / Ingenieros Asociados SA

2 0 1 3 - Obra executada
Projecte executiu de diversos espais verds, inclosa la Carretera de la Platja, al Prat de Llobregat
Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola i paisatgista)

2 0 1 3
Avantprojecte d’espai verd a Igualada
Superfície: 2.200 m2 / Promotor: ALDI supermercados
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola i paisatgista)

2 0 1 2
Les Portes de Collserola. Porta d’Horta. Proposta Guanyadora
Superfície: 45Ha / Promotor: Barcelona Infraestructures Municipals S.A.– Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Pep Buxadé arquitecte)
Col·laboradors: Joan Maluquer, biòleg / Albert Bestard paisatgista / Montserrat Mercadé, geògrafa / Raimon Soler, advocat / Ingenieros Asociados SA / Intra, consultors de mobilitat / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / Salvador Fàbregas, dissenyador industrial / Etcs Cooperativa, participació ciutadana / Sergi Solanas, economista / Ana Stakic, arquitecta.

2 0 1 2
Projecte d’ordenació i estudi de viabilitat de la zona esportiva municipal de Cabrils
Superfície: 3Ha / PEC estimat: 3M € / Promotor: Diputació de Barcelona.– Ajuntament de Cabrils
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Joan Ramon Soldevila arquitecte tècnic / Niccolò Dipaola arquitecte)

2 0 1 1 - 2 0 1 2 - Obra executada
Projecte bàsic i executiu d’urbanització de la Plaça d'Eivissa al districte d'Horta - Guinardó, Barcelona
Superfície: 4500 m2 / PEC: 1M € / Promotor: BIM/SA – Ajuntament de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Niccolò Dipaola arquitecte / Pere Santos enginyer de camins / Elena Mostazo enginyer agrícola)

2 0 1 0
Projecte d’ordenació i integració paisatgística de la zona esportiva municipal de Saldes, adjacent al càmping Pedraforca, situada en sòl no urbanitzable
Superfície: 6.600 m2 / PEC: 1,2 M € / Promotor: Servei d’Esports. Diputació de Barcelona - Ajuntament de Saldes
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Amb la col·laboració de Ingenieros Asociados S.A.)

2 0 1 0
Document d’anàlisi, diagnosi i proposta d’urbanització dels carrers Raval i Barcelona de Parets del Vallès
Superfície: 6.120 m2 / Promotor: Ajuntament de Parets del Vallès
(coautoria amb Forgas arquitectes, Dolors Ylla-Català arquitecta / Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Jordi Sorkau enginyer / En fase de redacció)

2 0 0 8 - 2 0 0 9
Projecte d’urbanització de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) Nou Sector Residencial a Santa Margarida de Montbui
Superfície: 26 Ha / PEC: 9,5 M € / Promotor: INCASÒL
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes / Chiara Segatti arquitecta col·laboradora / Ingenieros Asociados S.A.)

2 0 0 8
Projecte d’ordenació de l’espai lliure i zona esportiva municipal La Guinovarda a Piera
Superfície: 2,3 Ha / PEC estimat: 13 M € / Promotor: Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona – Ajuntament de Piera
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes / Chiara Segatti arquitecta col·laboradora)

2 0 0 7 - 2 0 0 8
Avantprojecte d’urbanització del parc urbà del Pla de millora urbana residencial “PMU-1 Cementiri” al municipi d’Amposta
Superfície: 2 Ha / Promotor: Grau Rodríguez Cambres, Arquitectura i Urbanisme
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes)

2 0 0 7
Estudi de programació del Parc Sant Jordi de Terrassa
Superfície: 3 Ha / PEC estimat: 3,7 M € / Promotor: Oficina Tècnica de Cooperació. Diputació de Barcelona / Ajuntament de Terrassa
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes / Chiara Segatti arquitecta col·laboradora)

2 0 0 6 - 2 0 0 7 - Obra executada
Projecte bàsic, executiu i direcció d’obra de la 1a fase de l’espai lliure i zona esportiva municipal Pau Casals, a l’entorn del cementiri del Masnou
Superfície: 6.140 m2 / P.E.C.: 1 M€ / Promotor: Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona / Ajuntament del Masnou
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes, Joan Ramon Soldevila arquitecte tècnic, Albert Bestard enginyer agrònom, INDUS càlcul d’estructures, Victor Barnés enginyer industrial)

2 0 0 5 - Obra executada
Projecte d’ordenació de l’espai lliure i zona esportiva municipal Pau Casals a l’entorn del cementiri del Masnou
Superfície: 1,6 Ha / Promotor: Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona – Ajuntament del Masnou
(treball dirigit per Joan Forgas arquitecte / Anna Planas i Loles Herrero arquitectes)

URBANISME

2 0 1 8
Estudi del barri de Can Palet per la seva dinamització comercial
Promotor: Ajuntament de Terrassa : Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Raquel Villa arquitecta)

2 0 1 5 - 2 0 1 6
Pla director i estudis previs de l’espai públic i els equipaments del barri de Can Peguera
Promotor: Ajuntament de Barcelona : Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta)

2 0 1 5
Estudi “Barri de Roquetes: Diagnosi prèvia i Propostes Marc"
Promotor: Ajuntament de Barcelona : Districye de Nou Barris
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta)

2 0 1 5
Estudi “Activació temporal d'espais buits a la província de Barcelona”
Promotor: GSHUA. Oficina de Planificació de la Diputació de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Claudia Huertas, fotògrafa)

Parc residencial i necessitats d'habitatge del municipi de Sant Vicenç de Castellet
Promotor: GSHUA. Oficina de Planificació de la Diputació de Barcelona – Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
(Anna Planas arquitecta / Mireia Peris Ferrando, arquitecta urbanista / Montserrat Mercadé geògrafa / Francesc Sánchez Martínez, geògraf / Chiara Segatti arquitecta)

2 0 0 9 - 2 0 1 0
Projecte d’intervenció integral per a optar als Fons de Barris. Bellavista. Les Franqueses del Vallès
“Guanyador de la convocatòria 2010 de Fons de Barris de la Generalitat de Catalunya”

Superfície: 46 Ha / PEC: 8,2 M € / Promotor: GSHUA. Oficina de Planificació de la Diputació de Barcelona – Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Montserrat Mercadé geògrafa)

2 0 1 0
Estudi de l’Habitatge del barri de Bellavista. Document complementari al Pla Local d’Habitatge de Les Franqueses del Vallès
Promotor: GSHUA. Oficina de Planificació de la Diputació de Barcelona – Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
(Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Montserrat Mercadé geògrafa / Joan Ramon Soldevila arquitecte tècnic)

2 0 0 8 - 2 0 0 9
Pla Local d’Habitatge del municipi de Fonollosa
Promotor: GSHUA. Oficina de Planificació de la Diputació de Barcelona – Ajuntament de Fonollosa
(Anna Planas arquitecta / Loles Herrero arquitecta / Chiara Segatti arquitecta col·laboradora / Montserrat Mercadé geògrafa)

2 0 0 8
Document de precisió de les inversions del Pla de Intervenció Integral de la Part Alta de Tarragona
Superfície: 20 Ha / Promotor: Ajuntament de Tarragona
(Anna Planas arquitecta / Loles Herrero arquitecta / Chiara Segatti arquitecta col·laboradora / treball dirigit per l’arquitecte Sebastià Jornet amb l’equip de Jornet, Llop i Pastor arquitectes)

2 0 0 8
Projecte d’intervenció integral per a optar als Fons del Barris. La Maurina de Terrassa
“Guanyador de la convocatòria 2008 de Fons de Barris de la Generalitat de Catalunya”
“Accèssit al Premi Territori 2009 atorgat per l’Institut d’Estudis Catalans”

Superfície: 42 Ha / Pressupost: 16M€ / Seleccionat a la 5a convocatòria / Promotor: GSHUA. Oficina de Planificació
de la Diputació de Barcelona - Ajuntament de Terrassa
(Anna Planas arquitecta / Loles Herrero arquitecta / Chiara Segatti arquitecta col·laboradora / Montserrat Mercadé geògrafa)

2 0 0 8
L’Oficina Local de l’Habitatge: una proposta de model funcional
per a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Servei de Gestió i Habitatge de la Diputació de Barcelona
(Anna Planas arquitecta / Loles Herrero arquitecta)

2 0 0 7 - 2 0 0 8
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament i Criteris per a la rehabilitació i nova edificació a l’àmbit del Pla d’intervenció integral del casc antic de Móra d’Ebre
Superfície: 9 Ha / Promotor: Llei de Barris (Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Móra d’Ebre).
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes / treball dirigit per l’arquitecte Sebastià Jornet amb l’equip de Jornet, Llop i Pastor arquitectes)

2 0 0 7 - 2 0 0 8
Avanç del Pla Parcial urbanístic de desenvolupament del sector de Can Baró al municipi de Sentmenat
Superfície: 8,1 Ha / Promotor: Immobiliària St. Llorenç 99 S.L.
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes / Francisco de Paz Soto i Rosa Viñets - gca arquitectes / Francesc Sánchez advocat / (az)estudis i projectes de medi ambient i de paisatge)

2 0 0 6 - 2 0 0 7 - 2 0 0 8
Pla Especial per a la transformació de les condicions d’ús i edificació de l’àmbit del Càmping Carles III al municipi d’Alcanar
Superfície: 1,6 Ha / Promotor: Hereus Nicolau
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes / Chiara Segatti arquitecta col·laboradora / treball dirigit per l’arquitecte Sebastià Jornet amb l’equip de Jornet, Llop i Pastor arquitectes). Aprovació inicial:2009

2 0 0 6 - 2 0 0 7
Redacció de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès a l’àmbit del cementiri i el seu entorn
Superfície: 9,4 Ha / Promotor: Serveis Funeraris del Penedès S.L. / Aprovació definitiva maig 2008
(redactors del document : Anna Planas i Loles Herrero arquitectes, Elena Moreno advocada i (az)estudis i projectes de medi ambient i de paisatge / autor del projecte: Josep Bertran Ilari, arquitecte)

2 0 0 6 - 2 0 0 7
Projecte d’intervenció integral en l’àrea urbana d’atenció especial (AUdAE) del casc antic de Móra d’Ebre
“Guanyador de la convocatòria 2007 de Fons de Barris de la Generalitat de Catalunya”
Superfície: 9 Ha / Pressupost: 7,2 M€ / Promotor: Ajuntament de Móra d’Ebre / Seleccionat a la 4a convocatòria /
(treball dirigit per l’arquitecte Sebastià Jornet en col·laboració amb Jornet, Llop i Pastor arquitectes / Anna Planas i Loles Herrero arquitectes)

2 0 0 6
Estudi de programació de l’Espai cívic i Escola municipal de música a La Roca del Vallès
per a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona (Anna Planas i Loles Herrero arquitectes)

2 0 0 6
Centres d’informació i recursos per a dones: una proposta de model funcional
per a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat
(Anna Planas i Loles Herrero arquitectes)

2 0 0 5 - 2 0 0 6
Avanç de Pla Especial d’infraestructures de telecomunicacions al cim del Montgròs
Superfície: 4 Ha / Promotor: Consell Comarcal del Garraf
(Anna Planas Loles Herrero arquitectes / DataAE arquitectura i enginyeria / Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú)

2 0 0 5
Redacció del Pla Especial urbanístic “Casa Matalonga” a Terrassa
Superfície: 839 m2 / Promotor: Asociadis de Inversiones S.L. / Aprovació definitiva juliol 2007
(redactors del document: Anna Planas i Loles Herrero arquitectes amb la col·laboració de Silvina Sallaberry arquitecta / autors del projecte: mmdm arquitectes s.c.p.)

ESPAIS EFÍMERS

2 0 0 6
Muntatge de l’exposició “G.A.T.C.P.A.C. – Una nova arquitectura per una nova ciutat” al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona - MHCB
Promotor: MHCB. Museu d’Història de la Ciutat de Barceolona – COAC. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona / Comissariat: Antonio Pizza – Josep M. Rovira / Disseny del muntatge: Fabián Asunción – Soledad Revuelto – Anna Planas / Direcció del muntatge: Fabián Asunción – Soledad Revuelto / Disseny gràfic: Pablo Martín – Meri Ianuzzi.

2 0 0 5
Muntatge de l’exposició “París i els surrealistes” al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB
Promotor: CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – Museu de Bellas Artes de Bilbao.
Comissariat: Victòria Combalia Dexeus / Disseny del muntatge: Daniela Ferretti / Direcció del muntatge: Anna Planas / Disseny gràfic: Luz de la Mora.

2 0 0 4 - 2 0 0 5
Muntatge de l’exposició “Trieste anni Cinquanta” al la Piscina Bruno Bianchi de Tieste - Italia
Promotor: Comune di Trieste – Assessorato alla Cultura – Civici Musei di storia ed arte / Comissariat: Area di Cultura di Trieste / Disseny del muntatge: CODEsign. Paolo Tassinari – Leonardo Sonnoli – Thomas Bisiani – Giovanni Barbiero – Matteo Bartoli – Igor Bevilacqua – Ferruccio Montanari / Col·laboradors muntatge: Università di Trieste – Facoltà di Architettura (Chiara Segatti – Georgia Bardi) / Disseny gràfic: CODEsign. Paolo Tassinari – Leonardo
Sonnoli.

2 0 0 4
Muntatge de l’exposició “El salvatge europeu” al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB
Promotor: CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barceolona – Bancaixa de València / Comissariat: Roger Bartra – Pilar Pedraza / Disseny del muntatge: Forgas Arquitectes SLP / Direcció del muntatge: Anna Planas / Disseny gràfic: Eumogràfic.