LUR. Espai d'arquitectura, urbanisme i paisatge

El nostre àmbit de treball és l'estratègia urbana, el paisatge i l'espai públic; catalitzadors d'impacte ambiental i social.

La nostra convicció és la necessitat de rehabilitar les nostres ciutats, desenvolupant menys sòl urbanitzable i optimitzant els nostres recursos naturals, cada vegada més escassos, procurant una millor relació entre la societat i el medi ambient, per a satisfer les necessitats socials al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals.

Els nostres projectes són sempre actuacions municipals, de ciutat o d'espais naturals, que adapten el nostre treball a les necessitats de cada moment.
El nostre equip de treball està format per:


ANNA PLANAS I ESQUIUS
Arquitecta. ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, 2000
Col·legiat núm.: 33.250-1
Màster en Ordenació i Gestió Integral del Litoral UB-UAB-UPC, 2001-2002
Fundadora de Planas Esquius Segatti arquitectura i paisatge, 2014


CHIARA SEGATTI
Arquitecta. UNITS - Facoltà di Architettura, Università degli studi di Trieste, 2005
Col·legiat núm.: 64.377-7
Màster d’Arquitectura del Paisatge UPC. 2006-2008
Fundadora de Planas Esquius Segatti arquitectura i paisatge, 2014


RAQUEL VILLA HIDALGO
Arquitecta. ETSAM - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid, 2009
Col·legiat núm.: 76.668-2
Sòcia professional de la AEP núm.: 1378
Màster en Jardineria i Paisatge ETSA-UPV. 2008-2010
han treballat amb nosaltres
Teresa Baldó Sellent, arquitecta paisatgista
Solange Dalannais, arquitecta paisatgista
Raquel Moreno González, arquitecta