- ANNA PLANAS I ESQUIUS
Arquitecta superior. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya. 06/2000
Col·legiat núm.: 33.250-1
Màster en Ordenació i Gestió Integral del Litoral. 2001-2002.
Universitats UB, Universitat de Barcelona. UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. UPC, Universitat Politècnica de Catalunya; organitzat pel Consorci EL FAR. 2001-2002.
Curs d’intensificació en l’Urbanisme. 3a edició. 2009-2010
Escola Sert. COAC Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona.

Activitat professional
Des de l’any 2005, Anna Planas i Esquius inicia l’activitat professional per compte propi amb l’objectiu d’estudiar i desenvolupar projectes d’escala urbana i territorial.
2 0 0 9 - actualitat
Forma equip professional amb Chiara Segatti arquitecta, comptant amb un grup de col·laboradors de disciplines diverses, formant equip en funció de la naturalesa dels projectes a desenvolupar.
2 0 0 5 - 2 0 0 8
Forma equip professional amb Loles Herrero arquitecta, amb la societat d’arquitectura i urbanisme Estudi E SCP.

Altres activitats professionals:
1 9 9 9 - 2 0 0 5
Treballa en el desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’edificació, l’urbanisme, l’espai lliure i el disseny a l’estudi Forgas Arquitectes.
1 9 9 8 - 1 9 9 9
Treballa en el desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’edificació i l’espai lliure a l’estudi Alday Jover arquitectura y paisaje.- CHIARA SEGATTI
Arquitecta Superior. Facoltà di Architettura. Università degli studi di Trieste (12/2005)
Col·legiat núm.: 64.377-7
Màster d’Arquitectura del Paisatge. 2006-2008.
UPC, Universitat Politècnica de Catalunya.
Llicenciada per l’Università degli Studi di Trieste, Italia, 2005.
Programa d’intercanvi Erasmus a Madrid. Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid, 2002-2003.

Activitat professional

2 0 0 9 - actualitat
Forma equip professional amb Anna Planas Esquius arquitecta, comptant amb un grup de col·laboradors de disciplines diverses, formant equip en funció de la naturalesa dels projectes a desenvolupar.

Altres activitats professionals:
2 0 0 7 - 2 0 0 8
Treballa en el desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’urbanisme i l’espai lliure a l’estudi Estudi E SCP.
2 0 0 6 - 2 0 0 7
Treballa en el desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’edificació, l’urbanisme i l’espai lliure a l’estudi Conxita Balcells associats.
2 0 0 6
Treballa en el desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’edificació, l’espai lliure i el disseny a l’estudi d’arquitectura Toni Gironès Saderra.