PROJECTE BASIC I EXECUTIU PER A LA URBANITZACIÓ DELS INTERIORS DE LA
GUINEUETA, FASE 2 - NOU BARRIS, BARCELONA

Emplaçament: Barri de la Guineueta / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Roberto Secchi arquitecte
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta / Gabriele Martinelli arquitecte / Ingenieros Asociados S.A. / Albert Bestard enginyer tècnic agrícola paisatgista
Any projecte: 2009 - 2015 / executat retallat fase 2 - en fase de licitació de les obres de la part restant
Promotor: Pro Nou Barris / Ajuntament de Barcelona
Superfície: 2,28 Ha
Pressupost: PEC: 3,4M €