AVANTPROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE SALDES

Emplaçament: Saldes / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta / Ingenieros Asociados S.A.
Any projecte: 2010
Promotor: Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona
Superfície: 0,7 Ha
Pressupost: 1,2 M €