CONCURS PER AL PROJECTE DE NOVA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT MULTIFUNCIONAL A L'AVINGUDA RIERA DE LA SALUT

Emplaçament: Sant Feliu de Llobregat / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Vicente Ferreruela arquitecte / Jordi Molina arquitecte tècnic / Joan Ramón Soldevila arquitecte tècnic
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta / Pep Buxadé arquitecte
Any projecte: 2011
Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat