CONCURS PER A la SELECCIÓ DEL PROJECTE D'ORDENACIÓ I REVITALITZACIÓ
D'USOS DE LA LLERA DEL RIU VINALOPÓ A ELX

Emplaçament: Rio Vinalopó / Elx
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Montse Gibert arquitecta / Elena Mostazo enginyer agrícola
Any concurs: 2009
Promotor: Ajuntament d'Elx