CONCURS DE PROJECTES - SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA EIVISSA - Proposta Guanyadora

Emplaçament: Barri d’Horta-Guinardó / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta / Niccolo Dipaola arquitecte
Any concurs: 2011
Promotor: BIM/SA / Ajuntament de Barcelona