CONCURS DE LES 16 PORTES DE COLLSEROLA - PORTA D'HORTA - Proposta Guanyadora

Emplaçament: Barri d’Horta-Guinardó / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Pep Buxadé arquitecte
Col•laboradors: Joan Maluquer, biòleg / Albert Bestard paisatgista / Montserrat Mercadé, geògrafa / Raimon Soler, advocat / Ingenieros Asociados SA / Intra, consultors de mobilitat / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic / Salvador Fàbregas, dissenyador industrial / Etcs Cooperativa, participació ciutadana / Sergi Solanas, economista / Ana Stakic, arquitecta.
Any concurs: 2011-12
Promotor: BIM/SA / Ajuntament de Barcelona