PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'AVANTPROJECTE I BÀSIC DELS APARCAMENTS: VERGE DE MONTSERRAT I PLAÇA DE CATALUNYA AL PRAT DE LLOBREGAT

Emplaçament: Prat de Llobregat / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.
Col•laboradors: Chiara Segatti arquitecta
Any projecte: 2011
Promotor: Prats Espais - Empresa Municipals d'habitatge i aparcaments del Prat de Llobregat