CONCURS D’IDEES, AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, DEL CENTRE CÍVIC I ESPAI DE GENT GRAN AL BARRI DE BARÓ DE VIVER, SANT ANDREU

Emplaçament: Sant Andreu / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Pep Buxadé arquitecte
Any concurs: 2011
Promotor: BIM/SA / Ajuntament de Barcelona