CONCURS D’AMPLIACIÓ DEL PARC DE CAN BUXERES. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT- Proposta Guanyadora

Emplaçament: Barri de Sanfeliu / l'Hospitalet de Llobregat
Autor: Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Pep Buxadé arquitecte
Any concurs: 2013
Promotor: Consorci per a la reforma de Gran Via a l’Hospitalet